پیدا

ریزش

درخواست حذف اطلاعات

متاسفم . اما دیگه هیج وبی و نمی خونم . می دونم خیلی ناراحت میشین . اما به تخ مم . راستش وقتی می خونمتون موی تنم سیخ میشه . احساس می کنم همتون یه مُشت آدم نازلِ هستین که خیلی بدبختین . خب مسلمن منم ی آدم بدبختم . اما وقتی یه آدم بدبخت دیگه می بینم موی تنم سیخ میشه . بالا میارم .. هرجی که نخوردم و . سطح دغدغه و زندگی هاتون خیلی ریز و -یییریه . همه تون . فقط می نویسم . روزی سه هزار تا پست در روز . اونقد که خود بیاد بگه بسه . البته بعد این که اختلال و پیدا . حالا با این حجم از توهین خیلی باید بدبخت باشین که اینجارو بخونین . اره . اینجا رو یه نفر فقط باید بخونه . خودم .