پیدا

شمام

درخواست حذف اطلاعات

به نظرم آدمایی که این جارو هم می خونن خیلی آدمای بدبخت و بیکارین .