پیدا

و شما

درخواست حذف اطلاعات

نظرم در مورد اونایی که کامنت می ذارن هم همینه . چقدر آدم باید بدبخت و بیکار و بی عار باشه بیاد وقت بزاره کامنت بزاره . تحقیر آمیزه .