پیدا

ی خود را جگونه گذر د

درخواست حذف اطلاعات

از ساعت پنج صب که خورشید نزده بود تا به همین الان که خورشید غروب کرده در حال حمالی بودم. ده ثاتیه ننشستم رو م . سه بار غرب تهران تا شرق تهران و رفتم و برگشتم. شما شهرستانی هستین نمیدونین من شهری از چی حرف می زنم. این بحث تخمی و حال بهم زنه تهرانی شهرستانی هم خیییلی ریزشیه. پرسیدم. اره خلاصه. الان برات مثال می زنم . شما شرق و ای مریلند در نظر بگیر غرب و ای آریزونا . در این حد طولانیه این که میگم . البته شرق تهران مریلند نیست. بیشتر شابد یم - قم طوره. شهرستانی مسلک . به خاطر همین از شرق تهران اصلا خوشم نمیاد.هواش سنگینه برام. اره خلاصه. جنازم.