پیدا

راه حل

درخواست حذف اطلاعات

بهتره یه مدت بشینم یه گوشه و فقط و سریال ببینم و کتاب بخونم و موسیقی گوش کنم و ننویسم . البته می نویسم . اما پست های منتشر شده در بابِ این چیز هایی هست که گوش می دم و می خونم و می بینم . تا اون اختلال و بر طرف کنم . خلاصه . می شینم یه گوشه . نون و ماستم و می خورم و با ی کاری ندارم . ی هم که با ما کار نداره . اینجوری یادم میره چقدر حرف دارم باهات بزنم .