پیدا

مرض

درخواست حذف اطلاعات

برم کاپشنمو بردارم بریم تو خیابون؟ بریم زیر برف بدوییم و بخندیم و بخونیم؟ بریم اونقدر بخندیم که تموم غصه ها فرار کنن؟ بریم یه شب بیخیال تمام دردا بشیم و بدوییم؟ میشه نگی نریم؟ میشه نگی نریم سرما میخوری؟ میشه بخندی و بگی از خدامه که بریم..؟ میشه یه روز که برف اومد .. یه روز که من بودم .. یه روز تویی که نیستی و اون موقع هستی .. بریم زیر برف بدوییم؟ یه روز همه چی خوب میشه .. یه روز که من بعد نوشتن تمام این حرف ها تهش بغض نکنم ... یه روز که خدا ببینه ..منو .. یه روز که تمام زندگی پر از سلامتی باشه ..پر از خنده ..پر از آرامش .. خدا .. نوکل به خودت بوده همیشه ..جار نزدم ..خبر داشتی .. درستم کن . با توکل به خودت این شب برفی و تموم میکنم و می خزم زیر پتو . دنیا هنوز قشنگیاشو داره .. مگه نه؟ قشنگیاشو نشونم بده ..بی درد . شب بخیر + یکی اومد زیر این پستی که نمیدونم کی نوشته بودم کامنت گذاشته . باعث شد برم پستم و بخونم . درد اون شبا امشب همش ریخت رو م . مرض دارین به حضرت عباس.