پیدا

جا مانده ها

درخواست حذف اطلاعات

هی تلویزیون میگه جامانده های اربعین حسینی فلان و بیصار هی من احساس میکنم یکی من و داره تو تلویزیون صدا میکنه. ترکیب اسم جالبیه در کل.