پیدا

ده فرمایشاتِ تَهِ شَبی یک آدم حا مانده

درخواست حذف اطلاعات

فردا ساعت نه و سی . به افقِ تهران . به وقتِ فینالِ آسیا .کاش این تیم رویایی فردامون و بسازه . یه شنبه ی بی نظیر . سخته . اما غیر ممکن نیست . تو بازی های قبلم میگفتن نمیشه . اما به قول آقای ویلسون نمی شد ! یه مساوی . یا یه باحت یک هیچ هم می تونه خوب باشه . بُرد که نور علی نوره . با استرس می خو م . با استرس بازی رو می بینیم . ای قلب یاری کن . هنوز شروع نشده اینیم . ای بابا . قول دادیم نبینیم . اما نمیشه . گام اول و محکم بردار مستر برانکو . ما خو دیم . باقیش با خودتون . شب بخیر .