پیدا

تُرکمن ها

درخواست حذف اطلاعات

این سریاله که در مورد ترکمن هاست . سنت ها شون و اینا . واقعا این سنت های -سشعر هنوز پابرجاست یعنی اون جا؟ منظورم اون خون بَس و این داستاناس . می دونم قدیما بوده . می خوام بدونم هنوزم هست؟ تو این روزگار؟ که براش سریال می سازن؟ این جه سنت تخ می هست آخه؟ بعد طاهر ترکمن ها واقعا این شکلیه؟ همشون این مدل روسری سرشونه؟ تو سریاله انگار برای همه بازیگرا یه دست تو انواع رنگ ها با مدل های یه جور یدن . همشون شبیه هم شدن . خیلی مس ست . غلو تو هر چیز مس ست . اینقدر ساختگی درست مس ست . شاید باشه. این مدل تیپ. اما بعید میدونم هم ی آدمای اون شهر این شکلی لباس بپوشن . نمی دونم . اطلاعاتم کافی نیست . شهر عجیب و جالبیه .در کل