پیدا

نود

درخواست حذف اطلاعات

امشب هم مثل هفته ی پیش نود پخش نمیشه . تلویزیون در حال حذف فردوسی پور از تلویزیونه . هفته ی پیش که پخش نشد گفتم پیش میاد مگه میشه نود و فردوسی پور از تلویزیون حذف بشن؟ اما امشب که قراره پخش نشه این اتفاق داره جدی میشه . تلویزیون جز نود و فردوسی پور چه برنامه ی آبرو داری می تونه داشته باشه؟ بعد از این همه سال پخش متوالی نود این چه مدل رفتار مس ه ایه؟ یه برنامه ی بیست ساله ! کاش عادل بره و یه تلویزیون اینترنتی بزنه و نود و اونجا پخش کنه تا ک ون همشون بسوزه ! یه مُشت احمق که هیج ربطی به جایگاهی که هستن ندارن شدن رییس . نتیجه ش میشه این ! قیافه ی مدیر شبکه سه و ببینی باید کفاره بدی . بعد اومده شده مدیر شبکه مرتیکه ی ی . خااااک تو سرتون . تلویزیون میلی ! خاک !