پیدا

حالالای لالای لالای لای

درخواست حذف اطلاعات

میگه: ما همیشه قهرمانیم .. سرور کیسه کشاییم ..کیسه کش باید بدونه ..که همیشه زیر مونه.. و خاطر نشان می کنه که : روی قلب من نوشته .. رنگ قرمز رنگ عشقه...واسه تو جونمو میدم ..پرسپولیس عشقه ..
خواهش می کنم . کلیک کلیک