پیدا

ریق رحمت

درخواست حذف اطلاعات

همه ی آدما وقتی تیم محبوبشون می بره حالشون خوب میشه خوشحال میشن . من تیمم چه ببازه چه ببره حالم بد میشه! از وقتی فوتبال تموم شده دارم میمیرم. هنوزم دستام می لرزن. تا چند دقیقه پیش شدتش بیشتر بود. از رو مبل اومدم پاشم چشام سیاهی رفت افتادم. هنوزم رو تخت افقیم و نمیکنم پاشم. وحشت . پاهام یخ. من گ ه بخورم فینال و ببینم دیگه . وقتی جنبه ی این حجم از استرس و اضطراب و ندارم مرض دارم مگه میشینم خودم و زجر میدم؟ ن یه جوری قفسه ی سینم تیر کشید گفتم الان سکته رو می زنم. اقای جا مانده شمایی که زوارت در رفته و دورت تموم شده این هواداری تخ می از تیمت و تموم کن. این برا جووناس. الاغ ! خداایی حالم بده :(( ری دم تو این فوتبال. گه توش . کبسه کشام بیان این و بخورن. ای از مال عربا بالا میرفتن. همون مال عربا رفت تو تون. نوش جون. هورا پرسپولیس .در همین حد می تونم شادی کنم فقط .پ.فاتحه.