پیدا

قبل و بعد

درخواست حذف اطلاعات

نود درصد از اینایی که با آرایش خوشگلن . بی آرایش شبیه اینجامن . از نیم رخ. کمن دخترایی که قبل و بعدشون خوشگل باشه . یعنی وقتی می بینیش. نفهمی این الان قبل شه . یا بعدش. نکه نکته داشته باشه و اونم حوله ای باشه که دورشه . اگه همجین دختری و داشته باشی خوشبختی . غیر اون باختی .امشب فهمیدم .