پیدا

بوسه

درخواست حذف اطلاعات

ﻳﻪ مقاله ای ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺑﻮﺳﻪ.ﻓﺮﮔﺸﺖ ﻃﻮﺭ. چند وقت پیشا می خوندم . ﺭﺩﺷﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ و تهش به این نتیجه رسیده بود ﻛﻪ ﻳﻪ ﺭﻭﺷﻴﻪ ﺗﻮ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺕ ﻭاﺳﻪ ﻏﺬا ﺩاﺩﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ. ﻣﺜﻞ گنجشک ها. ﭘﺎﻳﻪ اﺵ ﺭﻭ اﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﻦ اﺯ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﻏﺬا ﻣﻴﺨﻮﺭﻡ . امشب که بوسیدن فکر می یادش افتادم .