پیدا

فروغی

درخواست حذف اطلاعات

روزی که گذشت سالمرگِ فریدونِ فروغی بود. ی که یکی از نوادر موسیقی بود و به جرمِ صدای مردم بودن خیلی زجرها کشید و یک روزی تو سیزدهم مهر ماه دق کرد و مُرد . امروز قفلی زدم تا همین الان رو آهنگِ قریه ی منش . آهنگ درجه یک که همه زیاد شنیدن خیلی داره . اما این آهنگ . یه هوای دیگه داره . احرای زنده ش .. رویاهای من قریه ایست قدیمی .. تو مُشتی سایه .. اما صمیمی .. تو جهانِ موازی توی دهه پنجاه هستم .تو یه کلوپِ شبانه . که فریدون اجرا داره . رو صندلی های اول نشستم . و با صداش .صدای شگفت انگیزش به فضا می رم ..