پیدا

ادامه ی ادامه

درخواست حذف اطلاعات

داره میگه : " توی موهات غرقم کن ..تو این امواجِ طوفانی.. من از تو عشق می خوام و نوازش های طولانی.." تصویر و داری؟ ن؟ خدا ی . موهات .. عرق شدن توش .. امواج طوفانی . موهای مشکی بلندت . که خار مادره یه سانت ازش کم بخوای کنی روزی . امواجِ مَواج .. بعد میگه. من از تو عشق می خوام .. خواستن عشق . بگیش . و نوازش های طولانی .. همه چی طولانیش خوبه . نوازش طولانیش خوبه. بوسیدن زیادش خوبه . بغل کِش اومدنش خوبه . صحنه آهسته . امشب شروع شه فردا شب برسه به نیمه .دوباره شونه های تو ..دوباره های های من .. چه جای خوبیه آغوش ..برای درد های من ..نوازش شکلای مختلف داره . اولین چیزی که به عنوان نوازش میاد تو ذهنت چیه؟ اولیش؟ برای یه مَرد . دراز شدن رو پاهای زن و دستای زیبای زن و تو موهاش حس کنه خوده نوازشه . نوازش های طولانی . اونم منی که به گربه سه تا سور زدم تو این مورد . دستت بره تو موهام بی هوش میشم و خوابم می بره . نوازش های طولانی و اما بیدار می مونم تا جایی که بشه و تا تهش حسش کرد .پسر . قرار بود زود بخو م . جشا بسته . نفسا بیرون . یه قُلُپ آب . امید به فر که قراره روشن باشه . حتی اگه ته هفته ش باشه . امید یعنی تو . خواب میاد . میاد . میشینه تو چشا . تو یعنی آرامش . آرامش و امنیت یعنی خواب .خواب .. شب بخیر .