پیدا

ده فرمایشاتِ تَهِ شَبی یک آدم حا مانده

درخواست حذف اطلاعات

رفتم پُشتِ بوم آب کولر و قطع کنم و خالیش کنم و تعطیلش کنم تا سالِ دیگه . همین تا خم شدم کمرم چنان گرفت که کم بوده نعره بزنم . راست نمیشد . یکم موندم تا روال شد . گفتم خوب شده . کارو اومدم پایین یهو غروبی دوباره گرفت . حالا اون وسط مهمون و شب ای و اینا نمی شد نشست . اما خب . به سر شد . الانم درازم و دارم حرف میزنم باهات . نمیشه بشینم . پماد حاج خانوم و که می زد به پاش و مالیدم یه نمه بهتر شد اما همجنان درد می کنه . شب حمعه ای که آدم نباس کمر درد بگیره . بنیان خانواده میریزه به هم . سُست میشه . اصن خیانتا از همین جا شروع میشه دیگه . به سردی می گرایه خانواده . باید درستش کنم. فکر کنم قلنجه . یا گرفتگی . یا هر کوفتی تا فردا کاش خوب شه . شبش جبران کنیم . شب شنبه ای . با یه روز تاخیر . که بنیان خانواده اب نشه . زن و بچه . گرمای زن و شوهری . تخت بی صدا . اینا درده .سلامتی همه کمریا . فنریا . شاسی بلندا . باریکا . پهنا . دستگیره دارا . استخونیا .سلامتی پسری که شب حمعه ش و فراموش نمی کنه . سلامتی به نفریا دو نفریا . رژیمیا . دراز خو دنیا . -سشعر گوها .جا مانده ها . سلامتی کمری که از بس جلو عقب نرفته حشک شده. سلامتی همه بیماران مسلمون.شیعه. دوارده ی.