پیدا

ده فرمایشاتِ تَهِ شَبی یک آدم حا مانده

درخواست حذف اطلاعات

این موقع از جهان که تمام دنیا خوابن و نیستن و چقدر دوست دارم . تمامِ ساختمون خواب . کوچه تاریک و خواب . خیابون خلوت و ماشین ها تک و توک در خال زفت و آمد . تلگرام آروم . گروه ها خاموش. اینستا بدون پست و استوری . سکوت . همه خواب. خوابه خواب . خوابه هفت تا پادشاه . خسته از روز و بی دغدغه شاید برای فردا . امیده بالا برای شروع یک روز جدید و صدای زنگ موبایل . این موقع از جهان که تمام دنیا خوابن و نیستن و چقدر دوست دارم . چون وقت زیستن منه . وقت راحت نشستن بدون فکر و نگاه و حرف ادما . سر و صدا و شلوغی و پچ پچ . منم و یه دریا حرف و یه اقیانوس فکر . فکر های سیاه سفید و رنگی . گاهی این رو و گاهی اون رو . گاهی سیاه سفید و گاهی نارنجی و بنفش . این موقع که وقت زندگی منه رو با هیج جیز عوض نمی کنم . یه روزی دلم برای این وقت های جهان که برای منه تنگ میشه . می دونم یه روزی خیلی زود . این موقع رو از من میگیرن و من هم میشم مثل شما . من تقلا می کنم و نمی ذارم . نمیذارم بشم مثل شما . شما زیادین . از رو هر کدومتون هزار تا کپی هست که جشم بندازین می بینین. نمیشم مثل شما . جای من تنگه تو این دنیای شما . همین موقع های جهان برای من مونده . اونم بگیرن ... چی می مونه دیگه ازم؟ نمیشم زامبی . میمونم یه ادم پوچ گرای غوطه ور تو لجن . اما نمیشم یه زامبی که هزار تا شبییه بهش هست و شبارو می خوابن و فردا رو بیدار میشن . بیدار می مونم و تا همیشه بیدار می مونم . ازم بگیرن. تا همیشه می خوابم و می خوابم . فردا یه روز دیگه س . مثل امروز که گذشت . اینو منی که بیدارم به شما حماعت خواب می گم . کاش هیج وقت هیج ص نمی شنیدم . کاش ..کاش و کاشتن سبز نشد .