پیدا

یه ربع بده

درخواست حذف اطلاعات

تو یخچ ون رُب دارین؟ یک قاشق و نصفی می خوایم .بریزیم تو ماکارونیمون رنگ بگیره . گوشت چرخ ون شده رنگِ میت . استامبولیمون دیگه نارنجی نمیشه . زرد میشه . با زرد چوپه .قیمه هامون . میشه ماست . رُب دارین؟ یه رُبع میدین؟ .