پیدا

پوره

درخواست حذف اطلاعات

یه پوره ی سیب زمینی برای اولین بار تو زندگی درست چنان خوشمزه که یعنی فقط خوش به حال زنم .