پیدا

لذت بردن از ریتم

درخواست حذف اطلاعات

چند روزه آهنگِ چنگِ دل غلام کویتی پور ! و می ذارم و صداش و زیاد می کنم و مغزم و به فضا می برم . نه از لحاظ شعر و اینا ها . نمیدوم قطعه ی مذهبی هست یا نه . احتمالا باید باشه دیگه . ولی به خاطر ریتم آهنگش . هی جند روزه می ذارم و به صورت -سخل واری دارم باهاش کیف می کنم . حتی به نطرم از اوناس که میشه تو ماشین گذاشت و انداخت تو جاده و با نهایت سرعت باهاش رفت ! من بیشتر با ریتمِ موسیقی اول از همه انس می گیرم تا هرجیز دیگه ای . مثلا ب یه مداحی شنیدم . انقدر ریتمِ خوندنش باحال بود و ملودی داشت که اونم نصفه شبی چند بار گوش دادم و کیف . بعد اون هم متالیکا گذاشتم و با اونم کیف . دارم از دست می رم . می دونم.