پیدا

رادیو نارنجی

درخواست حذف اطلاعات

نمیدونم این و گفتم یا نه . اما دوباره میگم اگه قبلا گفتم.یه پاییزی تو یه سالی حتما یکی از کارایی که دوست دارم انجام بدم اینه که پاد ت بسازم . مثل علی عشقی شرقی غمگین . حرفامو نوشته هامو با موسیقی و صدا مخلوط کنم که و یه ترکیب جادویی بسازم و اسمش و بزارم رادیو نارنجی .