پیدا

عشق دلش

درخواست حذف اطلاعات

ولی هر جور حساب می کنم نباید اولین پُستی رو که می خواستم بعد چند وقت نخوندن وبلاگا شروع کنم این وبلاگ از تو بروز شده ها می بود . نویسنده ای که شوهرش رو عشقِ دلم خطاب کرده بود و گفته بود چون چند وقتی هست کاشتِ ناخون انجام داده در ساری ز له اومده ب و اینا همش تلنگر بوده و باعث شده اصلا به خاطر همین کاشتِ ناخن زمان ظهورش دیرتر بشه . ناخوناتون شبیه مکانیکا و مغنی ها باشه زمان زودتر میاد. ز له هم نمیشه ؟ خدایا .. این دستمال کاعذی من کو؟ اشکم که همینجوری میاد بدون زور . بزار بیشتر اشک بریزم خودم از دست این جماعتِ عشق دلی .