پیدا

برای لحطه های بی قراری

درخواست حذف اطلاعات

فردا رو با یه حالِ خوب بلند میشیم . هشت صبح . با آلبوم آقای چاوشی . فردا که آلبوم بیاد مطمنن همه ی نت پُر میشه از آهنگ و شعراش . من اما میرم یه گوشه و برای خودم انقدر آلبوم و می ذارم و گوش میدم تا بمیرم . چاوشی فقط برای تنهایی گوش دادنه . یه گوشه ی دنج و شعرارو صدا و موسیقی رو به مرور بلعیدن . برای همه ی این لحطه های تنهایی ...لحظه های بی قراری ... ساعت های کشنده ی خماری ... آخورمان مرگ است... از این درشکه بیا پایین... تو نیز شیهه بکش گاهی..